Aktuality

Politika společnosti

Přidáno12.12.2018

Jakost a environment více »

Ceník údržby osvětlení

Přidáno5.4.2018

Výměna světelných zdrojů více »

Služby

Navigace:  Recykla Glas s.r.o. » Služby

Komunální čištění a očista budov

Jedná se o úklidové práce v areálech průmyslových podniků, prostorách škol, nemocnic, úklid kancelářských ploch a mytí oken..

Čištění pomocí výkonných sacích prostředků

Čištění průmyslových provozů s využitím sacích prostředků.
Vhodné k vysávání prachu v běžných provozech, vysávání zbytků omítky a stavebních úlomků (čištění při dokončování staveb), vysávání dřevěných pilin (dřevovýroba), vysávání vody. . . . . . .

Očista zdravotnických zařízení

Desinfekce a očista zdravotnického nářadí, náčiní a nástrojů. Úklid pracovních prostor lékařů a sester, pomocné práce na lůžkovém oddělení, pomocné práce v kuchyni a jídelnách.

Očista budov

K čištění budov, kancelářských prostor, školních zařízení, využíváme technologie strojního čištění a to využitím podlahových čistících strojů. V místech, kde není možno využít strojního čištění využíváme ručního čištění.

V námi čištěných objektech provádíme úklid dle stanoveného harmonogramu práce, který obsahuje popis čištěných prostor a četnost čištění. Obvyklý postup je mytí podlah jednou denně stírání prachu do výše 170 cm jednou denně, vysypávání odpadkových košů a popelníků jednou denně, úklid sociálního zařízení jednou až dvakrát denně.

Dále nabízíme stálý servis po celou pracovní dobu, tj .průběžnou kontrolu čistoty sociálních zařízení zvýšenou četnost provádění úklidu u vchodu do budovy při nepřízni počasí a pod.

Hygienický servis zajišťujeme nákupem ve velkoobchodech v této ceně dodáváme tyto prostředky odběrateli úklidových prací.

Kontrolu naší firmou poskytovaných prací provádí auditor úklidu, který práci předává odběrateli. V případě nespokojenosti odběratele auditor zajistí odstranění závady.

Zimní uklízení parkoviště

Jedná se o hrnutí sněhu z parkoviště daného objektu. Hrnutí sněhu se provádí pomocí strojů UNC, traktor s radlicí a pod. Odstraňovaní nahromaděného sněhu se provádí za pomoci nákladních aut. Četnost hrnutí jako i jeho odvoz záleží na hustotě sněžení a počasí.

V případě námrazy náš pracovník zabezpečí pomocí posypové soli bezpečný přístup k danému objektu, nejpozději hodinu před jeho otevřením. U zimního hrnutí nad 10 zásahů sleva 10%.

Letní uklizení parkoviště

Letní uklízení parkoviště, příp. podzemního parkoviště se provádí zametacími stroji, a sacími prostředky. Používáme ruční dočištění.

Údržba zeleně

Jedná se o celkovou údržbu zeleně, tj. sekání trávy, výchovný řez stromů a keřů, doplnění mulčovací kůry s dopravou, doplnění výživy / Cererit / pro stromy a keře, chemický postřik- / Randop / prorůstání trávy do chodníků a komunikací, tvarování rostlin a stromů.

Technické zázemí budov

Kontrola vnitřního a vnějšího osvětlení budov, výměna světelných zdrojů včetně recyklace. Rekonstrukce osvětlení, včetně dodávky materiálu a projektu osvětlení.

 

Deratizace - odborné hubení hlodavců

Naše společnost provádí služby v oblasti deratizace - hubení hlodavců. Jedná se především o hubení myšímyšic, hrabošůhubení potkanů a další.

Proč se deratizace provádí ?

Provádí se především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění deratizace zabraňuje vzniku a šíření infekčních nemocí lidí. Součástí je i zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy.

Celoplošná deratizace

 • provádí se na větším území (obec, ucelená část obce, velké areály). Nejvhodnější je vždy jaro a podzim. Pravidelným ošetřením se šetří náklady na deratizační práce, obvykle zajišťujeme spolupráci místního správce kanalizační sítě.

Jednorázová ohnisková deratizace

 • provádí se v místech akutního výskytu hlodavců (domácnosti, jednotlivé provozovny, sezónní vlivy). Během několika dní se účinek projeví, ale nenahradí pravidelné ošetřování objektu.

 Pravidelná ohnisková deratizace:pravidelné ošetřování ucelených částí objektů dvakrát ročně v cyklu jaro - podzim, u potravinářských zařízení se doporučuje čtyřikrát do roka s kontrolou odběru nástrah. 

    Dezinfekce 

 • postřiky a desinfekční ochranu obytných prostor, restauračních a stravovacích zařízení
 • potravinářských výrobních provozů
 • likvidace plísní, hub, bakterií, kvasinek
 • ohnisková i ochranná dezinfekce
 • dezinfekce a desinsekce bytů po zemřelých - před i po vyklizení
 • dezinfekce sklepních, půdních prostor vč. vyklizení a dezinfekce potravinářských a školních zařízení, 

    Dezifekce zahrnuje :

 • je nutno zoh1lednit charakter objektu (provozu), mechanické i hygienické zabezpečení objektu
 • zjištění výskytu hmyzu, upozornění objednatele na závady a náprava osazením sítí na okna apod.
 • utěsnění děr a možností jejich odstranění, utěsnění
 • provedení dezinsekce podle druhu hmyzu v termínu dle dohody a technologických postupů
 • další dezinsekce doporučujeme v 6-ti měsíčních intervalech spojené s kontrolou a ošetřením

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2009, Recykla Glas s.r.o. | webdesign: CZOL media | webhosting: CZ-Hosting | redakční systém: Lime CMS